Self-Assessment Rapport

Als de uitdaging van een team of organisatie ligt in een van de vier typologieën, dan kan dit zich uiten in twee situaties. In de eerste situatie ontbreekt het aan voldoende kwaliteiten binnen de typologie, en is er dus te weinig van de typologie. In de tweede situatie bezit het team de kwaliteiten, maar wordt er niet altijd effectief gebruik van gemaakt of zijn jullie toe aan een volgende ontwikkelstap. In deze situatie is er een teveel aan de typologie. In beide situaties zijn gerichte activiteiten nodig om een transitie te bewerkstelligen. Afhankelijk van jouw testuitslag bekijk je de veranderinterventies van de typologie die voor jouw organisatie relevant is. Kies de interventies die het meest gaan bijdragen in de ontwikkeling naar een duurzame organisatie en ga aan de slag. Download hieronder het Self-Assessment Rapport:

Wil je meer weten over hoe je het proces van groei, vernieuwing en verval goed kunt hanteren in jouw organisatie? Of wil je deze test breder of uitvoeriger binnen jouw organisatie inzetten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via info@flueres.nl of boek direct een aspraak.