Ontdek & Benut als groeihulp

Na het Ontdek & Benut programma

 • Weet je wat de Ontdek & Benut methodiek voor jouw organisatie kan betekenen.
 • Zit je vol inspiratie en heb je praktische tips om jouw bedrijf duurzaam te ontwikkelen.
 • Maak je stappen in duurzame groei met jouw organisatie, door meer focus, bevlogenheid en effectiviteit.

Wil je de kracht van O&B ervaren? Geef jou of je team snel op!

 • Groeianalyse aan de hand van de Ontdek & Benut methode. Een punt op de horizon, te beginnen bij het leiderschapsteam & HR.

 • Implementatie van de groeifasen. Eén aanpak voor alle teams in de organisatie. Je ontwikkelt vaardigheden die duurzaam zijn, zodat jij aan je duurzame organisatie kunt bouwen. Je werkt vanuit jouw blauwdruk. Er bestaat geen one-size-fits-all aanpak.

 • We luisteren naar je. We stimuleren je. En we confronteren je. Met je eigen beperkende perspectief wat je er tot nu toe van weerhoudt succesvol te zijn. Het gehele traject zijn we beschikbaar om je overpeinzingen aan voor te leggen, je van nieuw perspectief te voorzien en je opties door te spreken.

 • Je ontwikkelt vaardigheden die duurzaam zijn zodat jij aan duurzame teams kunt bouwen. Naast de begeleiding tijdens het traject, is veel naslagwerk beschikbaar. Er is een schat aan Ontdek & Benut kennis, van bewezen managementmethodes tot praktische toepassingen van alledag.
 • Je werkt vanuit een heldere, gestructureerde aanpak. We kunnen je zowel conceptueel als pragmatisch helpen de verbinding tussen de lange termijn en morgen te maken en een roadmap uit te stippelen. We helpen je een gedegen structuur neer te zetten om je team(s) te begeleiden. Met duidelijke onderdelen, mijlpalen en effectmeting.

 • We hebben je heel wat te bieden. We zijn ongelooflijk gecommitteerd om van onze samenwerking een succes te maken. Jouw succes is ons succes en we behandelen jouw uitdagingen als de onze. Daarbij zijn we gedreven, empathisch en positief. We zijn te vertrouwen en geven vertrouwen.

Waarom Ontdek & Benut?

Het duurzaam ontwikkelen van jouw organisatie brengt vele voordelen met zich mee. Het vergroot je concurrentievermogen, verhoogt de veerkracht en zorgt voor langdurig succes. Bovendien draagt het bij aan een positieve maatschappelijke impact en het creëren van een betere wereld voor toekomstige generaties.

10 geboden van Ontdek & Benut

 • Bepalen van een duidelijke koers en doelen.

 • Betrekken van medewerkers bij de doelen en visie van het bedrijf en het vieren van successen.

 • Ontwikkelen van het vermogen van teams om zelf richting te bepalen en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

 • Zorgen voor voldoende leervermogen en ontwikkeling in de organisatie.

 • Creëren van een cultuur waarin fouten maken mag en leren van die fouten wordt gestimuleerd.

 • Streven naar inclusief werken en het verkleinen van de generatiekloof.

 • Vergroten van de aandacht voor langetermijnverbeteringen ten opzichte van urgente zaken.

 • Verbeteren van communicatie om duidelijkheid en begrip te waarborgen.

 • Loslaten van traditionele manieren van aansturen en medewerkers niet als ondergeschikten zien.

 • Creëren van verbondenheid met ondersteunende leidinggevenden.

HET PROCES VAN GROEI, VERNIEUWING EN VERVAL

Vier dingen die je moet doen om een duurzame organisatie te zijn:

 1. Exploreren
 2. Connecteren
 3. Transformeren
 4. Conserveren

Deze elementen bepalen samen de curve van groei, vernieuwing en verval. Om te kunnen blijven groeien en vernieuwen, doorloop je die fases steeds opnieuw.

Wanneer je als organisatie stagneert in de groeicurve, blijft vernieuwing uit. Organisaties die goed zijn in Exploreren bedenken steeds nieuwe toepassingen voor hun diensten of producten en weten daarmee kwaliteit niet onder controle te krijgen of duurzaam winstgevend te worden. In organisaties die van nature goed zijn in Connecteren leidt de cultuur van meepraten niet tot consensus, maar tot oeverloos discussiëren en het herroepen van besluiten. Organisaties die goed zijn in Transformeren laten zich afleiden door dagelijkse operationele werkzaamheden en verliezen daarbij het contact met de klant. Conserverende organisaties zijn effectief in routine en betrouwbaarheid, maar ontnemen medewerkers de autonomie om te blijven verbeteren en worden star en onbestuurbaar.

Hanteer je het proces van groei, vernieuwing en verval op een effectieve manier, dan is er een duidelijke richting en aanpak die tot duurzame resultaten leidt. Medewerkers worden geactiveerd om hun volledige potentieel te benutten. De organisatie laat hen op zoek gaan naar hun eigen bestemming, zodat ze deze kunnen koppelen aan die van de organisatie. Daardoor krijg je medewerkers die betrokken en duurzaam inzetbaar zijn en worden de talenten benut die nodig zijn om de ambities van jouw organisatie waar te maken.

Ontdek & Benut is een methode die je concreet en praktisch laat zien hoe het anders kan. Je leert het proces van groei, vernieuwing en verval goed te hanteren en vergroot het zelfsturend vermogen van jouw team(s) en organisatie.