In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij graag een aantal aspecten aan je bevestigen, die verband houden met jouw bezoek aan de website van Ontdek & Benut.

De AVG wetgeving is erop gericht data van privé personen te respecteren en inzichtelijk te maken. Op jouw verzoek moeten wij kunnen uitleggen wat Ontdek & Benut van jou heeft en dat eventueel op jouw verzoek verwijderen. Hoe Ontdek & Benut omgaat met deze data wordt op deze pagina beschreven.

Je hebt het recht om:

 • Te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben.
 • Je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen.
 • Een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens.
 • Ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen.
 • Bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen, kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • Niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft.
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

 • Onze website bezoekt.
 • Jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een contactformulier aan te maken.
 • Je aanmeldt voor een event.

Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

 • Onze website bezoekt.
 • Jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een contactformulier aan te maken.
 • Je aanmeldt voor een event.
 • Jouw gegevens invult via onze Flueres Competentiescan.

Ontdek & Benut verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

 • Om te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij een statistiekenprogramma.
 • Om de website Ontdekenbenut.nl veilig en bereikbaar te houden.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Flueres Competentiescan

Bij het invullen van de Flueres Competentiescan vragen wij om enkele persoonsgegevens. Nadat Flueres je persoonlijke overzicht van de Competentiescan heeft toegestuurd, zullen we jouw persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet meer herleidbaar zijn.

 • Als bezoeker van onze website kennen wij jou in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een contactformulier, verwerken we wel je persoonsgegevens. Ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres e gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers zowel binnen als buiten de EU.
 • Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze dienstverlening, acties en nieuws. We bewaren je persoonsgegevens tot het intrekken van je toestemming.

Toestemming

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je je toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.

Als er sprake is van een datalek die verband houdt met persoonsgegevens, dan stellen wij jou daarvan direct op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze leveranciers zijn geïnformeerd. Wij zullen je daarbij voorzien van de informatie die voor jou redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken. Het inlichten kan om redenen van snelheid eerst mondeling gebeuren en zal daarna ook schriftelijk of per email worden bevestigd. Ook houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en eventuele maatregelen rondom het incident.

Denkt je een zwakke plek in onze website of systemen te hebben gevonden? Of er is inbreuk gemaakt op de beveiliging van persoonsgegevens? Heb je een vraag of verzoek over de veiligheid van je persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via vanya@flueres.nl of 06 – 3009 4114.

Wij kunnen deze verklaring wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van verklaringen kun je altijd opvragen.

Deze versie is opgemaakt november 2020.